Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Utvorenie okrskov, delegovanie členov do OVK, vydanie hlasovacieho preukazu
Utvorenie okrsku doru ovanie iadost o hlasovacie l stky a delegovanie lena do OVK.pdf
None
486.62 KB