Oznamy

vertical horizontal

Samospráva

vertical horizontal

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bojničky

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-12-12
File Size 581.33 KB
Download 1 196