Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z052/2022 2022 nájom bytu --- € 24.05.2022 Ľuboš Viskup Počet stiahnutí
Z051/2022 2022 dodávka vody --- € 04.05.2022 Martin Repáš Počet stiahnutí
Z050/2022 2022 dotácia na materiálno-technické vybavenie 3000 € 03.05.2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Počet stiahnutí
Z049/2022 2022 dodávka vody --- € 03.05.2022 Peter Kollarik Počet stiahnutí
Z048/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Chobotová Klaudia Počet stiahnutí
Z047/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Lenghart Tomáš Počet stiahnutí
Z046/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Centko Ján Počet stiahnutí
Z045/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Dlhoš Marián Počet stiahnutí
Z044/2022 2022 nájom bytu --- € 27.04.2022 Mgr. Harkot Mikuláš Počet stiahnutí
Z043/2022 2022 nájom bytu --- € 27.04.2022 Beták Štefan Počet stiahnutí
Z042/2022 2022 nájom bytu --- € 27.04.2022 Šestáková Emília Počet stiahnutí
Z041/2022 2022 nájom bytu --- € 26.04.2022 Baraniaková Margita Počet stiahnutí
Z040/2022 2022 dodávka vody --- € 19.04.2022 Roman Srnka Počet stiahnutí
Z039/2022 2022 nájom bytu --- € 14.04.2022 Ing. Hrabovský Ľuboš Počet stiahnutí
Z038/2022 2022 praktické vyučovanie --- € 13.04.2022 Obchodná akadémia Počet stiahnutí
Z037/2022 2022 nájom bytu --- € 13.04.2022 Danek Peter Počet stiahnutí
Z036/2022 2022 nájom bytu --- € 11.04.2022 Kuželovský Miloš Počet stiahnutí
Z035/2022 2022 nájom bytu --- € 11.04.2022 Moravcová Mária Počet stiahnutí
Z034/2022 2022 nájom bytu --- € 06.04.2022 Ondrejková Adriana Počet stiahnutí
Z033/2022 2022 nájom bytu --- € 06.04.2022 Silvia Faturová Počet stiahnutí