Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z076/2021 2021 rekonštrukcia parkoviska - bytové domy 21 589,50 € 21.09.2021 Pôdohospodárska platob. agentúra Počet stiahnutí
Z075/2021 2021 Hrobové miesto - 421 --- € 10.09.2021 Helena Pavelková Počet stiahnutí
Z074/2021 2021 Hrobové miesto - 155 --- € 06.09.2021 Anna Štafová Počet stiahnutí
Z073/2021 2021 Hrobové miesto 433 --- € 05.09.2021 Elena Škodová Počet stiahnutí
Z072/2021 2021 dodávka vody --- € 01.09.2021 Patrik Fendek Počet stiahnutí
Z071/2021 2021 Verejná telefónna služba 180 € 24.08.2021 Slovak Telekom, a.s. Počet stiahnutí
Z070/2021 2021 dodávka vody --- € 01.08.2021 Martin Mesároš Počet stiahnutí
Z069/2021 2021 dodávka vody --- € 01.08.2021 Peter Kubiček Počet stiahnutí
Z068/2021 2021 dodávka vody --- € 01.08.2021 Marián Kupka Počet stiahnutí
Z067/2021 2021 dodávka vody --- € 27.07.2021 Marián Moravec Počet stiahnutí
Z066/2021 2021 nájom bytu --- € 26.07.2021 Andrea Cepková Počet stiahnutí
Z065/2021 2021 nájom bytu --- € 19.07.2021 Ján Masnica Počet stiahnutí
Z064/2021 2021 nájom bytu --- € 19.07.2021 Ľuboš Viskup Počet stiahnutí
Z063/2021 2021 dodávka vody --- € 15.07.2021 Elena Šrámeková Počet stiahnutí
Z062/2021 2021 odvádzanie odpadovej vody --- € 06.07.2021 Marcel Mihina Počet stiahnutí
Z061/2021 2021 dodávka vody --- € 06.07.2021 Marcel Mihina Počet stiahnutí
Z060/2021 2021 zmena organizácie zodpovednosti výrobcov - RECYKLOGROUP,a.s. --- € 01.07.2021 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o. Počet stiahnutí
Z059/2021 2021 zber triedeného odpadu --- € 28.06.2021 RECYKLOGROUP, a.s. Počet stiahnutí
Z058/2021 2021 Hrobové miesto 372/2hrob --- € 19.06.2021 Bc. Barbora Brošová Počet stiahnutí
Z057/2021 2021 Ihrisko 7672,8 € 17.06.2021 Veríme v Zábavu, s.r.o. Počet stiahnutí