Category: Samospráva
Number of Subcategories: 2
Downloads: Page 1 of 3
Subcategories:
folder_blue0
folder_blue1
Subcategories: 11 
Subcategories: 0 
 
 
Files: 47 
Files: 7 
 
 
Downloads: 21
pdf0Záverečný účet obce za rok 2017HOT
Date Monday, 21 May 2018 08:31
File Size 1.08 MB
Download 1,610
pdf1Informácia pre voliča - právo voliť a byť volenýHOT
Date Wednesday, 11 July 2018 08:37
File Size 212.64 KB
Download 1,994
pdf2Oznámenie pre voľby do org. samosprávy obcí 2018HOT
Date Wednesday, 11 July 2018 08:40
File Size 615.95 KB
Download 2,010
pdf3Voľby do orgán. samosprávy obcí r. 2018 -zverejnenie počtu obyvateľov HOT
Date Monday, 16 July 2018 09:24
File Size 544.46 KB
Download 1,968
pdf4Počet obyv. ku dňu vyhlásenia volieb do org. samosprávy obceHOT
Date Monday, 20 August 2018 11:20
File Size 544.46 KB
Download 1,335
pdf5menovanie zapisovateľa pre voľby do org. samosprávy obce Bojničky 10. 11. 2018HOT
Date Friday, 24 August 2018 07:17
File Size 560.45 KB
Download 1,764
pdf6Zverejnenie elektronickej adresy na doruč. pre voľby do org. sam. obce BojničkyHOT
Date Friday, 24 August 2018 07:21
File Size 454.13 KB
Download 1,896
pdf7Kvalita štandardov pitnej vody a odpadovej vodyHOT
Date Tuesday, 25 September 2018 05:53
File Size 1.66 MB
Download 1,463
pdf8Zoznam zareg. kandidátov pre voľby starostu obce v BojničkáchHOT
Date Tuesday, 25 September 2018 11:11
File Size 185.07 KB
Download 1,945
pdf9Zoznam zareg. kandid. pre voľby do Obecného zastupiteľstva v BojničkáchHOT
Date Tuesday, 09 October 2018 12:56
File Size 383.25 KB
Download 1,464