Category: Hlavný kontrolór
Number of Subcategories: 1
Downloads: Page 1 of 2
Subcategories:
folder_blue0
Subcategories: 0 
 
 
 
Files: 12 
 
 
 
Downloads: 14
pdf0Voľby hlavného kontrolóra OBCE BOJNIČKYHOT
Date Wednesday, 16 March 2016 09:18
File Size 69.61 KB
Download 1,193
pdf1Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bojničky na 2. polrok 2016HOT
Date Thursday, 26 May 2016 09:17
File Size 69.61 KB
Download 1,737
pdf2Schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2017HOT
Date Friday, 16 December 2016 10:31
File Size 54.64 KB
Download 1,442
pdf3plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017HOT
Date Thursday, 06 July 2017 12:42
File Size 162.37 KB
Download 1,418
pdf4Plán kontrol. činnosti HK na II. polrok 2018HOT
Date Monday, 25 June 2018 12:16
File Size 160.22 KB
Download 1,204
pdf5Plán kontrolnej činnosti HK 1. polrok 2018HOT
Date Monday, 25 June 2018 12:40
File Size 160.86 KB
Download 694
pdf6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bojničky na obdobie 2. polroka 2015HOT
Date Friday, 08 January 2016 19:26
File Size 87.91 KB
Download 1,390
pdf7Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2019HOT
Date Monday, 29 October 2018 11:29
File Size 160 KB
Download 740
pdf8Plán kontrolnej činnosti HK 1. polrok 2019HOT
Date Monday, 21 January 2019 10:10
File Size 160.04 KB
Download 725
pdf9Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019HOT
Date Thursday, 30 May 2019 06:30
File Size 162.48 KB
Download 420