feed-image RSS

Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

18.4.2019

2.5.2019

Separovaný zber druhotných surovín

23.4.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

Opatrovateľská služba

Obec Bojničky poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom spoločného obecného úradu, ako sociálnu službu v súlade s ust. § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v súlade so VZN Obce Bojničky č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výšky úhrady. 

Adresa: 
Spoločný obecný úrad 
Podzámska 39 
920 01 Hlohovec 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Ingrid Ardonová - Mrázová 
tel.: +421 33 791 00 84