feed-image RSS

Všeobecné záväzné nariadenie č.1

VZN č.1/2016 - vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky (ďalej len VZN) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Bojničky počas volebnej kampane.