feed-image RSS

Všeobecné záväzné nariadenie č.1

VZN č.1/2016 - vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky (ďalej len VZN) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Bojničky počas volebnej kampane.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva k 1.2.2016

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2016-01-28
File Size 88.71 KB
Download 1 840

Oznámenie o doručení písomnosti - Silvia Vyhlidalová

(0 hlasov)
Dátum 2016-01-25
File Size 94.15 KB
Download 2 051

Oznámenie o doručení písomnosti - J.Mosnák

(0 hlasov)
Dátum 2016-01-21
File Size 90.6 KB
Download 2 059