feed-image RSS

Všeobecné záväzné nariadenie č.2

VZN č.2/2016 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Bojničky.

Predmet nariadenia:

  1. upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 
  2. zriaďuje trhové miesta na území obce Bojničky a upravuje prevádzkový čas na trhových miestach na území obce Bojničky,
  3. vymedzuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

Všeobecné záväzné nariadenie č.1

VZN č.1/2016 - vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky (ďalej len VZN) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Bojničky počas volebnej kampane.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva k 1.2.2016

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2016-01-28
File Size 88.71 KB
Download 1 762

Oznámenie o doručení písomnosti - Silvia Vyhlidalová

(0 hlasov)
Dátum 2016-01-25
File Size 94.15 KB
Download 1 969