feed-image RSS

Informácia od SPPD

Vážení občania,

spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na

Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, že rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku

online formulárov.

Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú

zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických

formulárov pribudli tieto:

1. Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ):

ü Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území

nachádzajú PZ, chcú zakresliť polohu a priebeh trasy PZ alebo chcú vedieť, či ich záujmové územie

nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma PZ.

ü Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je

možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

2. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme

plynárenských zariadení:

ü Formulár žiadatelia predkladajú ak od SPP-D požadujú predchádzajúci súhlas na výkon akejkoľvek

činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ.

ü Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení iba v prípade,

pokiaľ na výkon takýchto činností všeobecne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného

správneho orgánu.

ü Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, nie je možné použiť pre účely konania v zmysle

stavebného zákona.

3. Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení:

ü Je určená žiadateľom, ktorí si chcú od SPP-D objednať vytýčenie plynárenských zariadení, za účelom

označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP-D, napr. pred realizáciou

rozkopávkových prác.

ü SPP-D poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne ak vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m

alebo dobu 1 hodiny (jedná sa o celkový súčet výkonu pracovníkov realizujúcich vytyčovanie).

Online formuláre :

§ prinášajú zákazníkom významné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným

interaktívnym napovedám,

§ sú k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Všetky online formuláre ako aj informácie k ním nájdete na našej webovej stránke www.spp-distribucia.sk

v časti ONLINE formuláre.

 

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2016-02-09
File Size 70.78 KB
Download 1 889

Fašangy - zhrnutie akcie

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.“

 

 

Fašiangy sú obdobím radosti a veselosti, podľa tradícií je to čas, kedy sa ľudia stretávajú a zabávajú.

A tak to bolo aj v našej dedinke Bojničky uplynulú sobotu. Obec Bojničky spolu s TJ Bojničky, AK Bojničky, FS Bojničan a ZŠ s MŠ Bojničky zorganizovali fašiangové podujatie v spoločenskej záhrade, ktoré pozostávalo zo zabíjačky, karnevalového sprievodu a pochovávaním basy.

V sobotu ráno o 7:00 hodine sa členovia TJ Bojničky na čele s hlavným „zabíjačkovým majstrom“ Petrom Kadlecom stretli v spoločenskej záhrade, kde si pripravili všetko potrebné k zabíjačke. Ako býva dobrým zvykom, na začiatku akcie sa posilnili proviantom, aby im práca šla od ruky. 

Počasie bolo prijateľné, slniečko krásne svietilo, počasie ako na objednávku. O 8:00 h sa priviezlo prasiatko a pravá zabíjačka sa začala. Pozrieť sa prišli deti aj dospelí, ktorí mohli priebeh práce sledovať celý deň. Staršie generácie si zaspomínali na časy, keď zabíjačka bývala v takmer každom dome. Počas doobedia sa ľudia mohli občerstviť a zakúpiť si zabíjačkový tanier, na ktorom sa nachádzala klobása, jaternica, rebierko, kapusta a chlieb a núdza nebola ani o pitný režim. Deťom sa podával čaj a dospelí si pochutnali na varenom vínku. Okrem zabíjačky sa mohli ľudia pokochať aj výtvarnými prácami, ktoré robili žiaci Základnej školy s materskou školou.

O 13:30 h prichádzali maskary a postupne sa registrovali. Každá maska dostala číslo, ktoré zároveň slúžilo aj k občerstveniu a deti dostali malú sladkosť. Počet zaregistrovaných masiek bol nad očakávania. Prekvapilo nás, že sa tohto roku zapojilo až 114 nadšencov, čo je oproti minulému roku o 40 masiek viac. Dedinou sa prechádzali ježibaby, cigánky, princezné,  mnísi, čerti, poľovníci, šašovia, piráti, vojaci a veľa iných kreatívnych maškár.

O 14:00 h sme začali našu púť. Fašiangový karnevalový sprievod bol naplánovaný na 2,5 až 3 hodiny. Trasa viedla od spoločenskej záhrady, dolu po hlavnej ceste smerom k lúkam a pokračovalo sa na Bugáre, Kozie hory, Dráhy a späť do spoločenskej záhrady. Počas tejto trasy sme mali 16 zastávok, na ktorých nás ľudia pohostili rôznymi tradičnými fašiangovými pochúťkami ako sú fánky, šišky, pagáče, klobása, mastený chlieb s cibuľou a veľa iných domácich dobrôt. Napiť sme sa mohli teplého čaju a dospelí aj vareného vína, či rôznych alkoholických nápojov. Sprievodom sa niesla výborná atmosféra, spievali sa všetky známe ľudové piesne a niektorí si aj zatancovali.

Podľa časového plánu sme sa vrátili do spoločenskej záhrady, kde nás čakalo asi dvesto ľudí a pochutnávali si na zabíjačkových špecialitách.

Po príchode všetkých masiek „zasadla“ porota, ktorá vybrala tri detské a tri dospelácke masky, ktoré najviac upútali a boli odmenené sladkou maškrtou. Medzi detskými výhernými maškarami bola práčka, pani jeseň a chobotnica. Z dospelých zaujal slamenák, kulturistky a lienka.

Koniec fašiangov je symbolickým aj pochovávaním basy. O tento bod programu sa postaral Folklórny súbor Bojničan aj s pomocníkmi. Predviedli žartovné pochovávanie basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka, organistu, smútiacich pozostalých, hrobárov, plačiek a iných.

Kňaz parodoval obrad rozlúčky pri cirkevnom pohrebe, kde ohlasoval koniec zábavy a lúčil sa s basou. Veršované texty boli zložené príhodami a vlastnosťami miestnych ľudí a prosbami starostovi obce.

Po pochovaní basy nasledovala voľná zábava pri reprodukovanej hudbe. Zábava bola výborná, o čo svedčí aj množstvo tanečníkov na „tanečnom parkete.“

Usporiadatelia akcie boli s účasťou veľmi spokojní, návštevníci boli spokojní s programom a už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu obecnú akciu.

 

Fotogaléria Fašangov

 

Ďakovný list

Ďakovný list !

V živote každého človeka sú niektoré chvíle, ktoré v ňom zanechajú trvalú stopu po celý jeho život. V ostatných dvoch mesiacoch života našej rodiny, takýchto nezmazateľných stôp bolo hneď niekoľko. 

Všetko to naštartovala skutočnosť, ktorá sa udiala v noci z 27. na 28. novembra 2015, keď doslova v priebehu niekoľkých minút sme prišli o strechu nad hlavou a takmer o všetko, čo sme počas nášho spoločného života nadobudli. I keď nám v tej chvíli zostali len oči pre plač, veľmi rýchlo sme si uvedomili, že zostalo nám to najcennejšie čo človek má, ľudský život. Následne nato sa roztrhlo vrece s ľudskou spolupatričnosťou. Zaplavilo nás množstvo povzbudivých slov, modlitieb a hlavne dobrých a ochotných ľudí chcieť pomôcť. 

Pomôcť morálne, fyzicky, materiálne, finančne, odborne. Ľudia svojím konaním ukázali pravú hodnotu Vianoc - otvorené a láskou naplnené ľudské srdcia. To všetko nás držalo nad vodou, dodávalo silu a ukazovalo cestu, ktorou máme ísť. Ohliadnutie do minulosti už neexistovalo, bola len cesta ísť ďalej vpred.

Dnes stojíme tesne pred koncom prvej etapy, keď o pár dní by sme mohli opäť pocítiť teplo rodinného krbu a kedy všetci, celá rodina, by sme mali byť opäť spolu.

A tak nám dovoľte, aby sme sa aspoň takýmto spôsobom poďakovali všetkým, ktorí v tých ťažkých chvíľach stáli pri nás, všetkým ktorí nezaváhali a pomohli. Mnohých poznáme osobne, o mnohých ani nevieme, zostali v anonymite, avšak veríme, že gesto všetkých týchto ľudí bude navždy odmenené hore v nebi.

 

rod. Jaroslava Gubáňa 

 

V Bojničkách dňa 01.02.2016

 

Originál na stiahnutie:

Ďakovný list Najnovšie
(14 hlasov)
Dátum 2016-02-03
File Size 54.86 KB
Download 2 087