Vývoz komunálneho odpadu

Obec Bojničky oznamuje, že od 4. augusta 2020 sa budú vyvážať len smetné nádoby, ktoré majú nalepenú nálepku na rok 2020.