Projekt STROMOVINA

Obec Bojničky bola úspešná pri získaní finančných prostriedkov v roku 2019 na Projekt STROMOVINA, ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Po obci je rozmiestnených 6 tabúľ s informáciami o našej obci. Popis náučného chodníka je na každej tabuli. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k realizácii tohto projektu.