Harmonogram dodávky pitnej vody z obecného vodovodu

Z dôvodu pretrvávajúceho vysokého odberu vody, bude dodávka vody spustená v nasledovnom režime, až do odvolania:

od 5:00 h do 8:00 h,

od 12: 00  h do 14:00 h,

od 19:00 h do 21:00 h. 

Uzatvorenie vodovodu je orientačné, podľa spotreby vody v domácnostiach.

V naliehavých prípadoch je spustená voda v studničke pri obecnom úrade.

Žiadame občanov k spolupatričnosti, aby nenapúšťali svoje bazény a nepolievali záhrady, nakoľko sú občania, ktorí nemajú domáce studne a sú odkázaní len na odber vody z obecného vodovodu.

Za pochopenie ďakujeme.