Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

18.4.2019

2.5.2019

Separovaný zber druhotných surovín

23.4.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

Odstávka obecného vodovodu

Z dôvodu nekoordinovaného odberu pitnej vody - napúšťania bazénov, musela Obec Bojničky pristúpiť k odstávke obecného vodovodu.

Plánované obnovenie dodávky pitnej vody je 14. júna 2019 o 18:00 h do 20:00 h.

V naliehavých prípadoch je spustená voda v studničke pri obecnom úrade.

Žiadame občanov k spolupatričnosti, aby nenapúšťali svoje bazény, nakoľko sú občania, ktorí nemajú domáce studne a sú odkázaní len na odber vody z obecného vodovodu.

Za pochopenie ďakujeme.