ZATVORENÉ

Obec Bojničky oznamuje, že Obecný úrad v Bojničkách bude do 7. januára 2022 ZATORENÝ.