Dodatok č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2019-12-10
File Size 417.59 KB
Download 31