Návrh VZN č. 3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-11-23
File Size 580.72 KB
Download 1 291