Prehľad Hľadať Hore
Súhrn
summary Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Schválený Dodatok č. 5/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013, ktorým sa mení príloha č.1, o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bojničky a CVČ na území Slovenskej republiky
Dodatok . 5 2020 - VZN . 1 2013 k fin. M a kol. zariaden.pdf
None
222.22 KB