Kategória: 2016
Súbory: 4
pdf0VZN č.1/2016 umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 15:01
File Size 59.12 KB
Download 1 490
pdf1VZN č.2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 15:04
File Size 85.63 KB
Download 1 898
pdf2VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 15. jún 2016, 11:46
File Size 801.89 KB
Download 1 020
pdf3VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu oprávNajnovšie
Dátum streda, 26. október 2016, 09:54
File Size 130.12 KB
Download 914