Kategória: 2015
Súbory: 4
pdf0Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013Najnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:38
File Size 45.95 KB
Download 910
pdf1Dodatok č.1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2014Najnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:39
File Size 49.14 KB
Download 884
pdf2VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:39
File Size 198.79 KB
Download 926
pdf3Dodatok č.1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2014Najnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:40
File Size 784.5 KB
Download 905