Kategória: 2014
Súbory: 3
pdf0VZN č. č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmiNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:36
File Size 78.31 KB
Download 1 085
pdf1VZN č. č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:36
File Size 75.46 KB
Download 926
pdf2VZN č. č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:37
File Size 144.58 KB
Download 930