Kategória: 2013
Súbory: 4
doc0VZN č. 1/2013 ofinancovaní MŠ a školských zariadeníNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:33
File Size 36 KB
Download 931
doc1VZN č. 2/2013, ktorým sa mení príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bojničky a CVČ na uzemí Slovenskej republikyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:34
File Size 30 KB
Download 885
pdf2Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 1/2013Najnovšie
Dátum streda, 23. november 2016, 09:44
File Size 53.4 KB
Download 1 584
doc3VZN č. 3/2013,ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN č. 4/2009, VZN č. 2/2011Najnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:34
File Size 29 KB
Download 896