Kategória: 2009
Súbory: 4
doc0VZN č. 1/ 2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:22
File Size 92.5 KB
Download 946
doc1VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka ŠKD a stravníka ŠJ na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:23
File Size 35.5 KB
Download 927
doc2VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výšky úhradyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:23
File Size 49 KB
Download 888
doc3VZN č. 4/2009 ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniachNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:24
File Size 16.5 KB
Download 876