Kategória: 2008
Súbory: 5
doc0VZN č. 1/2008 o príspevkoch na úhradu nákladov v školáchNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:19
File Size 45.5 KB
Download 943
doc1VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:19
File Size 67.5 KB
Download 864
doc2VZN č. 4/2008, ktorým sa menia niektoré VZN obce Bojničky v súvislosti so zavedením meny euroNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:20
File Size 32.5 KB
Download 911
doc3VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:20
File Size 108.5 KB
Download 970
doc4VZN č. 6/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3-2001 o zbere , preprave a zneškodnení kom. odpadu v obci BojničkyNajnovšie
Dátum streda, 03. február 2016, 11:21
File Size 25 KB
Download 891