Kategória: Hlavný kontrolór
Počet podkategórii: 1
Súbory: Strana 1 z 2
Podkategórie:
folder_blue0
Podkategória: 0 
 
 
 
Súbory: 12 
 
 
 
Súbory: 14
pdf0Voľby hlavného kontrolóra OBCE BOJNIČKYNajnovšie
Dátum streda, 16. marec 2016, 09:18
File Size 69.61 KB
Download 1 193
pdf1Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bojničky na 2. polrok 2016Najnovšie
Dátum štvrtok, 26. máj 2016, 09:17
File Size 69.61 KB
Download 1 737
pdf2Schválený plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2017Najnovšie
Dátum piatok, 16. december 2016, 10:31
File Size 54.64 KB
Download 1 442
pdf3plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017Najnovšie
Dátum štvrtok, 06. júl 2017, 12:42
File Size 162.37 KB
Download 1 418
pdf4Plán kontrol. činnosti HK na II. polrok 2018Najnovšie
Dátum pondelok, 25. jún 2018, 12:16
File Size 160.22 KB
Download 1 204
pdf5Plán kontrolnej činnosti HK 1. polrok 2018Najnovšie
Dátum pondelok, 25. jún 2018, 12:40
File Size 160.86 KB
Download 694
pdf6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bojničky na obdobie 2. polroka 2015Najnovšie
Dátum piatok, 08. január 2016, 19:26
File Size 87.91 KB
Download 1 390
pdf7Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2019Najnovšie
Dátum pondelok, 29. október 2018, 11:29
File Size 160 KB
Download 740
pdf8Plán kontrolnej činnosti HK 1. polrok 2019Najnovšie
Dátum pondelok, 21. január 2019, 10:10
File Size 160.04 KB
Download 725
pdf9Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019Najnovšie
Dátum štvrtok, 30. máj 2019, 06:30
File Size 162.48 KB
Download 420