Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z059/2022 2022 dodávka vody --- € 17.06.2022 Mgr. Monika Sojková Počet stiahnutí
Z058/2022 2022 dodávka vody --- € 17.06.2022 Mgr. Monika Sojková Počet stiahnutí
Z057/2022 2022 odvádzanie odpadovej vody --- € 15.06.2022 Jaroslav Pavelka Počet stiahnutí
Z056/2022 2022 nájom bytu --- € 06.06.2022 Chovan Vít Počet stiahnutí
Z055/2022 2022 audit 2400 € 03.06.2022 Ing. Marián Faško, PhD Počet stiahnutí
Z054/2022 2022 prenájom plochy 1 € 31.05.2022 Packeta Slovakia,s.r.o. Počet stiahnutí
Z053/2022 2022 nájom bytu --- € 25.04.2022 Silvia Krišková Počet stiahnutí
Z052/2022 2022 nájom bytu --- € 24.05.2022 Ľuboš Viskup Počet stiahnutí
Z051/2022 2022 dodávka vody --- € 04.05.2022 Martin Repáš Počet stiahnutí
Z050/2022 2022 dotácia na materiálno-technické vybavenie 3000 € 03.05.2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Počet stiahnutí
Z049/2022 2022 dodávka vody --- € 03.05.2022 Peter Kollarik Počet stiahnutí
Z048/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Chobotová Klaudia Počet stiahnutí
Z047/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Lenghart Tomáš Počet stiahnutí
Z046/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Centko Ján Počet stiahnutí
Z045/2022 2022 nájom bytu --- € 29.04.2022 Dlhoš Marián Počet stiahnutí
Z044/2022 2022 nájom bytu --- € 27.04.2022 Mgr. Harkot Mikuláš Počet stiahnutí
Z043/2022 2022 nájom bytu --- € 27.04.2022 Beták Štefan Počet stiahnutí
Z042/2022 2022 nájom bytu --- € 27.04.2022 Šestáková Emília Počet stiahnutí
Z041/2022 2022 nájom bytu --- € 26.04.2022 Baraniaková Margita Počet stiahnutí
Z040/2022 2022 dodávka vody --- € 19.04.2022 Roman Srnka Počet stiahnutí