Číslo zmluvy: Z051/2022

Dodávateľ: Martin Repáš, IČO: ---, Adresa sídla: Bernolákova 47/A 920 01 Hlohovec

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke vody

Predmet zmluvy: dodávka vody

Cena: --- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 04.05.2022

Dátum ukončenia: 31.05.2040

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0