Číslo zmluvy: Z034/2022

Dodávateľ: Ondrejková Adriana, IČO: ---, Adresa sídla: Bojničky 426 920 55 Bojničky

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Názov zmluvy: Zmluva na nájomný byt

Predmet zmluvy: nájom bytu

Cena: --- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Dátum účinnosti: 01.05.2022

Dátum ukončenia: 30.04.2023

Poznámka:

Počet stiahnutí: Počet stiahnutí Počet stiahnutí : 0