Číslo objednávky: 85/2016

Dodávateľ: Imrich Minárik - sklenárstvo, IČO: 14104393, Adresa sídla: 920 56 Dvorníky 151

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: zasklievanie zastávok SAD

Dátum vystavenia: 09.11.2016

Zverejnené: 09.11.2016

Cena: 500,- €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta

Poznámka: