Číslo objednávky: 83/2016

Dodávateľ: Majka Vincent, IČO: 30109361, Adresa sídla: Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: vývoz žumpy TJ Bojničky

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Zverejnené: 31.10.2016

Cena: . €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: