Číslo objednávky: 79/2016

Dodávateľ: Majka Vincent, IČO: 30109361, Adresa sídla: Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: dovoz štrku

Dátum vystavenia: 04.10.2016

Zverejnené: 04.10.2016

Cena: 50,00 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta

Poznámka: