Prehľad Hľadať Hore
Súhrn
summary Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bojničky
VZN o miestnych daniach a poplatku 2017.pdf
None
580.72 KB