Prehľad Hľadať Hore
Súhrn
summary Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Oznámenie pre voľby do org. samosprávy obcí 2018
Ozn menie pre vo by do org nov obci 10112018-po et poslancov volebn obvod v zok starostu.pdf
None
615.95 KB