Detaily
Návrh VZN  č. 3/2017 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bojni Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bojničky Najnovšie
Dáta
Vytvorené štvrtok, 23. november 2017, 14:50
Upravené piatok, 24. november 2017, 12:58
Verzia
Veľkosť 580.72 KB
Autor
MD5 Checksum 74d59275977c3db64bbefd51d632ff45
Vytvoril Veronika Ardonová
Upravil Veronika Ardonová
Počet stiahnutí 1 436
Licencia
Cena
Web
SHA1 Checksum a5c471703b00a999c5f1b14976a38933671b67c9