Odpisovanie vodomerov II. polrok 2020

Vážení občania,

vzhľadom k tomu, že prebieha fakturácia vody za II. polrok 2020, žiadame občanov,

aby nahlásili stav vodomeru na obecný úrad - telefonicky (033/74 33 117) alebo mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Odpis vody sa netýka bytových domov 37, 90, 355, 425, 426, 427.

Ďakujeme.