Odpisovanie vodomerov II. polrok 2019

Oznam Obecného úradu:

 

Vážení občania,
vzhľadom k tomu, že prebieha fakturácia vody za II. polrok 2019, žiadame občanov, aby nahlásili stav vodomeru na obecný úrad - telefonicky (74 33 117), mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) alebo osobne, do stredy 5. marca 2020, inak Vám bude odpočet určený odhadom.

 

Ďakujeme.