Odpisovanie vodomerov I. polrok 2019

Vážení občania,
vzhľadom k tomu, že prebieha fakturácia vody za I. polrok 2019, žiadame občanov, aby nahlásili stav vodomeru na obecný úrad - telefonicky (74 33 117), mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) alebo osobne. Ďakujeme.