Download details
Schválený Dodatok č. 5/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013, ktorým sa mení príloha č.1, o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bojničky a CVČ na území Slovenskej repub Schválený Dodatok č. 5/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013, ktorým sa mení príloha č.1, o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bojničky a CVČ na území Slovenskej republiky
Data
Created Friday, 27 November 2020 10:01
Changed Tuesday, 15 December 2020 12:40
Version
Size 222.22 KB
Author
MD5 Checksum 45f6b4fb6717760a0a02a10eae51c5fe
Created by Veronika Ardonová
Changed by Veronika Ardonová
Downloads 9
License
Price
Website
SHA1 Checksum 7e77cd5951bd03cce27fed3c26f349037efc50b9