Category: Samospráva
Number of Subcategories: 2
Downloads: Page 2 of 3
Subcategories:
folder_blue0
folder_blue1
Subcategories: 11 
Subcategories: 0 
 
 
Files: 47 
Files: 7 
 
 
Downloads: 21
pdf0Dodatok č. 3,2018 k VZN 1,2013HOT
Date Thursday, 10 January 2019 13:31
File Size 393.58 KB
Download 830
pdf1Informácie pre voliča - Voľby prezidenta SRHOT
Date Tuesday, 15 January 2019 13:19
File Size 428.45 KB
Download 1,162
pdf2Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019HOT
Date Friday, 01 February 2019 08:57
File Size 434.12 KB
Download 766
pdf3Zoznam kandidátov na prezidenta SR r. 2019HOT
Date Friday, 15 February 2019 06:55
File Size 38.96 KB
Download 990
pdf4výsledky volieb v obci Bojničky do EP r. 2019HOT
Date Wednesday, 05 June 2019 10:37
File Size 1.79 MB
Download 650
pdf5Harmonogram zasadnutí OZ Bojničky v r. 2020HOT
Date Friday, 06 December 2019 09:52
File Size 503.63 KB
Download 434
pdf6Záverečný účet obce za rok 2019HOT
Date Monday, 11 May 2020 11:36
File Size 1017.04 KB
Download 286
pdf7Schválený Záverečný účet obce za rok 2019HOT
Date Tuesday, 26 May 2020 12:28
File Size 1016.37 KB
Download 338
pdf8Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Date Friday, 23 October 2020 11:28
File Size 160.94 KB
Download 79
pdf9Harmonogram zasadnutí OZ Bojničky r. 2021HOT
Date Friday, 26 February 2021 10:47
File Size 504.87 KB
Download 127