Category: Všeobecne záväzné nariadenia
Number of Subcategories: 2
Subcategories:
folder_blue0
folder_blue1
Subcategories: 5 
Subcategories: 16 
 
 
Files: 16 
Files: 46 
 
 
Downloads: 3
pdf0Všeobecné záväzné nariadenie 1/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci BojničkyHOT
Date Wednesday, 11 April 2018 05:56
File Size 289.65 KB
Download 1,289
pdf1VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Bojnčiky
Date Thursday, 01 July 2021 06:36
File Size 274.7 KB
Download 60
pdf2Dodatok č. 6 k VZN č. 1,2013 o fin. MŠ, škol. zariad. ....
Date Tuesday, 14 December 2021 09:32
File Size 419.35 KB
Download 22