Category: Obecný úrad
Number of Subcategories: 9
Downloads: Page 1 of 5
Subcategories:
folder_blue0
folder_blue1
folder_blue2
folder_blue3
Subcategories: 0 
Subcategories: 1 
Subcategories: 0 
Subcategories: 0 
Files: 7 
Files: 6 
Files: 702 
Files: 8 
folder_blue4
folder_blue5
folder_blue6
folder_blue7
Subcategories: 0 
Subcategories: 0 
Subcategories: 0 
Subcategories: 0 
Files: 5 
Files: 4 
Files: 50 
Files: 14 
folder8
Subcategories: 0 
 
 
 
Files: 3 
 
 
 
Downloads: 48
pdf0VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach.....NEW
Date Friday, 25 November 2022 12:06
File Size 396.53 KB
Download 18
pdf1Poďakovanie za úrodu
Date Friday, 02 September 2022 11:37
File Size 243.98 KB
Download 13
pdf2PARTIZÁNSKY GULÁŠ
Date Wednesday, 17 August 2022 07:52
File Size 240.59 KB
Download 27
pdf3Verej. vyhláška - výzva/oznámenie o vstupe - odstránenie stromov, kríkov
Date Friday, 01 July 2022 09:36
File Size 439.25 KB
Download 82
pdf4Počet obyvateľov v obci Bojničky - pre voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2022
Date Wednesday, 29 June 2022 13:42
File Size 463 KB
Download 80
pdf5Počet volebných obvodov a počet poslancov OZ, voľby r. 2022
Date Wednesday, 29 June 2022 12:50
File Size 189.63 KB
Download 95
pdf6Schválený Záverečný účet 2021
Date Wednesday, 22 June 2022 11:04
File Size 877.21 KB
Download 50
pdf7Info - o podmienkach práva voliť a byť volený - VÚC, 2022
Date Monday, 13 June 2022 12:02
File Size 136.86 KB
Download 51
pdf8Vyzdvihnutie zdravotných kariet
Date Friday, 03 June 2022 06:47
File Size 135.25 KB
Download 34
pdf9Záverečný účet 2021
Date Wednesday, 01 June 2022 10:29
File Size 808.08 KB
Download 45