feed-image RSS

Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

7.3.2019

21.3.2019

Separovaný zber druhotných surovín

26.3.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

Ďakovný list

Ďakovný list !

V živote každého človeka sú niektoré chvíle, ktoré v ňom zanechajú trvalú stopu po celý jeho život. V ostatných dvoch mesiacoch života našej rodiny, takýchto nezmazateľných stôp bolo hneď niekoľko. 

Všetko to naštartovala skutočnosť, ktorá sa udiala v noci z 27. na 28. novembra 2015, keď doslova v priebehu niekoľkých minút sme prišli o strechu nad hlavou a takmer o všetko, čo sme počas nášho spoločného života nadobudli. I keď nám v tej chvíli zostali len oči pre plač, veľmi rýchlo sme si uvedomili, že zostalo nám to najcennejšie čo človek má, ľudský život. Následne nato sa roztrhlo vrece s ľudskou spolupatričnosťou. Zaplavilo nás množstvo povzbudivých slov, modlitieb a hlavne dobrých a ochotných ľudí chcieť pomôcť. 

Pomôcť morálne, fyzicky, materiálne, finančne, odborne. Ľudia svojím konaním ukázali pravú hodnotu Vianoc - otvorené a láskou naplnené ľudské srdcia. To všetko nás držalo nad vodou, dodávalo silu a ukazovalo cestu, ktorou máme ísť. Ohliadnutie do minulosti už neexistovalo, bola len cesta ísť ďalej vpred.

Dnes stojíme tesne pred koncom prvej etapy, keď o pár dní by sme mohli opäť pocítiť teplo rodinného krbu a kedy všetci, celá rodina, by sme mali byť opäť spolu.

A tak nám dovoľte, aby sme sa aspoň takýmto spôsobom poďakovali všetkým, ktorí v tých ťažkých chvíľach stáli pri nás, všetkým ktorí nezaváhali a pomohli. Mnohých poznáme osobne, o mnohých ani nevieme, zostali v anonymite, avšak veríme, že gesto všetkých týchto ľudí bude navždy odmenené hore v nebi.

 

rod. Jaroslava Gubáňa 

 

V Bojničkách dňa 01.02.2016

 

Originál na stiahnutie:

Súbory:
Ďakovný listNajnovšie
(14 hlasov)
Dátum 2016-02-03
File Size 54.86 KB
Download 1 713

Všeobecné záväzné nariadenie č.2

VZN č.2/2016 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Bojničky.

Predmet nariadenia:

  1. upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 
  2. zriaďuje trhové miesta na území obce Bojničky a upravuje prevádzkový čas na trhových miestach na území obce Bojničky,
  3. vymedzuje oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a oprávnenia dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

Všeobecné záväzné nariadenie č.1

VZN č.1/2016 - vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Bojničky (ďalej len VZN) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Bojničky počas volebnej kampane.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva k 1.2.2016

(0 hlasov)
Dátum 2016-01-28
File Size 88.71 KB
Download 1 264