O Z N A M

Pacientov po MUDr. Janke Andelovej od 1. januára 2019 prebrala MUDr. Veronika Jakubovičová, so sídlom Nám. sv. Michala 5, Hlohovec, (vedľa budovy Drogéria 101vo dvore na 1.poschodí).
Tel. 033/73 305 27