Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

18.4.2019

2.5.2019

Separovaný zber druhotných surovín

23.4.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

O Z N A M

Pacientov po MUDr. Janke Andelovej od 1. januára 2019 prebrala MUDr. Veronika Jakubovičová, so sídlom Nám. sv. Michala 5, Hlohovec, (vedľa budovy Drogéria 101vo dvore na 1.poschodí).
Tel. 033/73 305 27