Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

18.4.2019

2.5.2019

Separovaný zber druhotných surovín

23.4.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

ZMENA vývozu separovaného odpadu

Obec Bojničky oznamuje, že vývoz separovaného odpadu, plánovaného na 1. 1. 2019 podľa harmonogramu, sa presúva na sobotu 5. januára 2019. Ďakujeme za pochopenie.