Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce BOJNIČKY

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-12-12
File Size 294.96 KB
Download 683