Odpadové hospodárstvo

Najbližšie termíny odvozov

Komunálny odpad

18.4.2019

2.5.2019

Separovaný zber druhotných surovín

23.4.2019

Na stiahnutie:
Harmonogram vývozov na stiahnutie

Úroveň triedenia odpadov za rok 2018 je 20,70 %.

Pozvánka na Cyrilo-Metodské hody 2016

Čaká Vás bohatý program na zážitky, ktorý začína od piatka 1.7. až po nedeľu 3.7.2016 kde sa o 18,00 hod. v spoločenskej záhrade pri kultúrnom dome uskutoční hudobné a kabaretno-tanečné vystúpenie  

LA  FEMME