Návrh VZN č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

Súbory:
(0 hlasov)
Dátum 2017-11-23
File Size 546.22 KB
Download 534